BÌNH TRÀ BẦU DÂY XÁCH 350ML

25,000 

còn 20 hàng (có thể đặt hàng trước)