Chai trà tròn 350 ml nút bần

18,000 

còn 50 hàng