Hũ thủy tinh nắp thiếc vặn các cỡ (dáng tròn) (TV)

Tên sp:Hũ thủy tinh nắp thiếc vặn 75ml,100ml (dáng tròn)

Mã sp: TVT 75,TVT100

Chất liệu: Lọ thủy tinh- nắp thiếc vặn

Kích thước: