Lọ tinh dầu màu nâu nắp mạ vàng các cỡ 5ml,10ml,15ml,20ml,30ml,50ml,100ml